Hộ niệm người lâm chung

Bài pháp thoại Hộ Niệm Người Lâm Chung Những Điều Cần Biết do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Hộ niệm khi một người vừa qua đời giúp trợ duyên cho sự tái sanh về cõi lành của người đó, vì thế giờ phút hộ niệm rất quan trọng, nhưng đó chỉ là sự trợ duyên, phần nhiều do người trước khi qua đời tự thân niệm Phật cầu vãng sanh sẽ thật sự hiệu quả hơn nhiều, nếu trong đời sống trước khi mất, người đó tạo quá nhiều nghiệp ác, thì khi lâm chung dù rất nhiều người hộ niệm cũng không thể vãng sanh về cõi Tịnh Độ được. Qua bài pháp thoại, thầy sẽ giảng dạy cho chúng ta hiểu thêm về những điều cần biết về hộ niệm cho người lâm chung.

phatphapungdung.com

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Hộ niệm người lâm chung"

Bình luận