Chuyển tới nội dung

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Hoa Thuong Tuyen Hoa. Tập hợp những bài giảng, bài Pháp hay nhất của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Ngũ Ấm Ma 2

Ngũ Ấm Ma

50 Hiện tượng Ngũ Ấm Ma – Kinh Lăng Nghiêm – Hoà Thượng Tuyên Hóa thuyết giảng https://www.youtube.com/watch?v=C8buIiZJ7Cc

Powered by haynhat.com
DMCA.com Protection Status