Hồi hướng cho người cõi âm

Pháp thoại Hồi hướng cho người cõi âm được ĐĐ Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Phổ Hiền, Lâm Đồng, ngày 21/04/2018

927. Hồi Hướng Cho Người Cõi Âm (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận