Khái niệm xuất gia gieo duyên

Bài pháp thoại Khái niệm xuất gia gieo duyên do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu viện Trúc Lâm

Khái Niệm Xuất Gia Gieo Duyên – Thầy. Thích Pháp Hòa (Mar. 2, 2014)


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

       

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận