Kinh Bách Dụ – Để dành sữa

Pháp thoại giảng Kinh Bách Dụ – Để dành sữa được thầy Thích Phước Tiến Thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân H. Bình Chánh – HCM, ngày 14-04-2018

Kinh Bách Dụ Câu chuyện 2 - Để Dành Sữa - Thầy Thích Phước Tiến 2018

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận