Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự 27

Tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự 27 – Thầy Thích Trí Thoát

Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 27: Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

       

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận