Kinh Pháp Cú phẩm cấu uế câu 245 đến 248

Bài pháp thoại Kinh Pháp Cú phẩm cấu uế câu 245 đến 248 do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 20/04/2016

Kinh Pháp Cú Phẩm Cấu Uế (Câu 245 đến 248) - Thầy Thích Phước Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận