Kinh Pháp Cú phẩm cấu uế câu 252 đến 255

Bài pháp thoại Kinh Pháp Cú phẩm cấu uế câu 252 đến 255 được đại đức Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 18/06/2016 (14/05/Bính Thân)

Kinh Pháp Cú Phẩm Cấu Uế (Câu 252 đến 255) - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận