Làm nghề nghiệp sát sanh

Pháp thoại Làm nghề nghiệp sát sanh (vấn đáp) được Thầy Thích Pháp Hòa trả lời cho các Phật tử

Làm Nghề Nghiệp Sát Sanh (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Làm nghề nghiệp sát sanh"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận