Làm sao ứng dụng đạo Phật trong cuộc sống thế tục

Bài pháp thoại Làm sao ứng dụng đạo Phật trong cuộc sống thế tục do Đại Đức Thích Phước Tiến giảng tại chùa Viên Ngộ (Hàn Quốc) ngày 14-09-2019

Làm Sao Ứng Dụng Đạo Phật Trong Cuộc Sống Thế Tục - Thầy Thích Phước Tiến 2019

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Làm sao ứng dụng đạo Phật trong cuộc sống thế tục"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận