Lợi ích tu học

Pháp thoại Lợi ích tu học (2 phần) được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Thiền Đường Mây Từ, Santa Ana, ngày 22.6.2018

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận