Lòng lành đổi tướng thay tên

Phim Lòng lành đổi tướng thay tên

phim long lanh doi tuong thay tenHữu tâm vô tướng, Tướng tự tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, Tướng tùng tâm diệt. (Có tâm tốt nhưng tướng xấu, Thì tướng theo tâm chuyển tốt. Có tướng tốt nhưng tâm xấu, Thì tướng theo tâm chuyển xấu). Tạo mạng do nghiệp xưa Lập mạng do nghiệp nay. Vì chúng sanh tức là vì mình Vì mình tức là hại mình. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. (Tất cả pháp duy tâm tạo)
Thể loại:Phim Việt Nam
Đạo Diễn:Châu Minh Xuyến

Lòng Lành Đổi Tướng Thay Tên

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Lòng lành đổi tướng thay tên"

Bình luận