Mỗi bước đi là đã tới

Bài pháp thoại Mỗi bước đi là đã tới do Sư Thích Minh Niệm trong mùa an cư kiết hạ, diễn ra ngày 08.08.2017 tại thiền viện Rai Cherntawan, thuộc miền Bắc, Thái Lan.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận