Chuyển tới nội dung

Thích Minh Niệm

Sư Minh Niệm có tên thật là Lê Quốc Triều, sư thầy sinh ra và lớn lên tại Châu Thành, Tiền Giang. Năm 1992, Sư Minh Niệm xuất gia và nghiên cứu tư tưởng Phật giáo Đại thừa tại Phật học viện Huệ Nghiêm, Sài Gòn. Đến năm 26 tuổi, Sư Thích Minh Niệm được sang Làng Mai - một môi trường hành thiền lý tưởng mà Sư đã từng mơ ước. May mắn hơn nữa là Sư được gần gũi và thọ giáo trực tiếp với thiền sư Thích Nhất Hạnh, thông qua việc tham gia tân tu giới bản của người xuất gia (Pratimoksha). Đến năm 30 tuổi, Sư Minh Niệm được gặp thiền sư Sao Tejaniya tại Hawaii - Mỹ, trên con đường tìm kiếm những tinh yếu của dòng Thiền Nguyên thủy – Vipassana.

Powered by sanphamxachtay.com
DMCA.com Protection Status