Muốn bình an thì bình an

Video pháp thoại Muốn bình an thì bình an được Sư Minh Niệm thuyết giảng tại An Lạc Trang, ngày 08.01.2017

Sư Minh Niệm || Muốn bình an thì bình an || An Lạc Trang || 08.01.2017


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

       

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận