Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên – Thích Thiện Tuệ

Bài pháp thoại mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại nhà hàng chay Ấn Tâm, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

627. Mưu Sự Tại Nhân, Thành Sự Tại Thiên (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận