Người tu như ánh trăng

Pháp thoại Người tu như ánh trăng được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Cleveland, Ohio ngày 02/10/2017

Người Tu Như Ánh Trăng - Thầy Thích Pháp Hòa ( Cleveland, Ohio ngày 2.10.2017 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận