Người tu như ánh trăng

Pháp thoại Người tu như ánh trăng được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Cleveland, Ohio ngày 02/10/2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận