Nhân duyên Phật ra đời

Pháp thoại Nhân duyên Phật ra đời được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2642 (PL 2562 – DL 2018) tại Tu Viện Tường Vân, ngày 28-05-2018

Nhân Duyên Phật Ra Đời - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận