Nhân quả báo ứng

Bài pháp thoại Nhân quả báo ứng được Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Chùa Kim Liên – Xã Thạch Tiến, Xã Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh.

Kiếp Trước Nợ Gì Kiếp Này Trả Đó... Nhân Quả Báo Ứng Không Trừ 1 Ai || rất hay

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận