Nhân quả vì sao giàu mà không được hưởng

Bài pháp thoại Nhân quả vì sao giàu mà không được hưởng được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Bửu Quang, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08/03/2017 (10/02 Đinh Dậu)

731. Nhân Quả Vì Sao Giàu Mà Không Được Hưởng (rất hay) (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận