Những điều cần tư duy

Pháp thoại Những điều cần tư duy được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng vào ngày 10/06/2018 tại chùa Thiền Tôn 2, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận