Nơi con tìm về

Pháp thoại Nơi con tìm về được Sư Cô Hương Nhũ giảng trong Khóa Tu Mùa Hè tại chùa Cự Linh – Tân Hưng, Gia Lộc, Hải Dương, ngày 13/06/2018.

Nơi Con Tìm Về (rất cảm động ) - Sư Cô Hương Nhũ 2020

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận