Nuôi dưỡng niệm lành

Bài pháp thoại Nuôi dưỡng niệm lành do thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada, ngày 23/07/2017

Nuôi Dưỡng Niệm Lành - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.TrucLam, July 23, 2017)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận