Oai nghi là tỉnh thức

Pháp thoại Oai nghi là tỉnh thức được thầy Thích Thiện Thuận chia sẻ tại Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm, thị trấn Phú Mỹ, BRVT, ngày 22-26/11/2020

OAI NGHI LÀ TỈNH THỨC - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Oai nghi là tỉnh thức"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận