Phẩm chất người cận sự

Bài vấn đáp Phẩm chất người cận sự do Thầy Thích Pháp Hòa giải đáp các thắc mắc của các Phật tử tại đạo tràng Viên Thông

Phẩm Chất Người Cận Sự 1 - Thầy Thích Pháp Hòa (March 21, 2015)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận