Pháp hoa bảy dụ

Bài giảng Pháp hoa bảy dụ được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại TV Huyền Quang, TX Ngày 06/04/2018

Pháp Hoa Bảy Dụ 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( TV Huyền Quang , TX Ngày 6.4.2018 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Pháp hoa bảy dụ"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận