Chuyển tới nội dung

Pháp Môn Niệm Phật

Pháp Môn Niệm Phật. Kinh Đại Tập nói rằng: Thời đại mạt pháp hàng trăm triệu người tu hành, ít có một người đắc đạo,chỉ nương niệm Phật sẽ qua được biển sinh tử.Nam Mô A Di Đà Phật

Powered by homestaybavi.com

DMCA.com Protection Status