Phật nào bậc nhất

Pháp thoại Phật nào bậc nhất được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại tư gia PT Diệu Nguyên, California, ngày 21.12.2019.

Phật Nào Bậc Nhất - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tư Gia PT Diệu Nguyên, California. Ngày 21.12.2019 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Phật nào bậc nhất"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận