Phật pháp vấn đáp kỳ 28

Phật pháp vấn đáp kỳ 28 do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Những câu trả lời nhằm giải đáp những thắc mắc trong vấn đề tu học của Phật tử tại chùa Phổ Đà (Đức Quốc) ngày 03/10/2015 (21/08/Ất Mùi)

5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận