Phật pháp vấn đáp kỳ 30

Bài pháp thoại Phật pháp vấn đáp kỳ 30 do thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại châu âu trong chuyến hoằng pháp ở Đức Quốc tại đạo tràng chùa Bảo Thành nhằm ngày 09/10/2015.

Phật Pháp Vấn Đáp 30 - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận