Phật Pháp vấn đáp kỳ 38

Bài pháp thoại Phật Pháp vấn đáp kỳ 38 do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Linh Sơn, thành phố Toronto, Canada, ngày 24-09-2017

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 38 - Đại Đức Thích Phước Tiến tại Canada 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận