Quả báo đáng sợ của thị phi

Pháp thoại Quả báo đáng sợ của thị phi được Thầy Thích Tâm Nguyên chia sẻ tại Tu Viện Hạnh Phúc – Hoa Kỳ, ngày 29/02/2020

Quả báo đáng sợ của thị phi | Thầy Thích Tâm Nguyên chia sẻ tại Tu Viện Hạnh Phúc - Hoa Kỳ

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Quả báo đáng sợ của thị phi"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận