Qua sông

Phim truyện ngắn: Qua sông

-- Các diễn viên:
. Hồ Quang Ngọc… Bổn Sư Thích Ca
. Duy Mỹ… Tham đạo sĩ
. Hoàng Vũ… Sân đạo sĩ
. Phan Hồng Nhựt… Si đạo sĩ
. Đại đệ tử: Vương Tôn, Đoàn Thái Bảo, Lộc Nguyễn, Hậu Ngô

-- Biên kịch: NHÂN DUYÊN TÂM
-- Đạo diễn: VIÊN HÒA
-- Quay phim: TWEAK
-- Kỹ xảo 2D & 3D: KWOTA
-- OST soundtrack: THÁI KHANG
-- Dựng phim: N2 MEDIA
-- Makeup & hóa trang: PHƯƠNG NGUYÊN
-- Phục trang: NGUYỄN TRẦN VĨNH LỘC
-- Diễn viên lồng tiếng: THIÊN QUANG, GIA HUY
-- Đọc lời bình: PHƯƠNG NGUYÊN
-- Điều hành sản xuất: NGUYỄN THỊ THANH MAI
-- Ca khúc nhạc phim: VƯỢT BẾN MÊ
-- Sáng tác: THÁI KHANG
-- Trình bày: Ca sỹ HỒ QUANG NGỌC

“Tâm kiên định giải trừ ba độc: THAM -- SÂN -- SI. An nhiên tự tại, trang nghiêm giới luật là cách duy nhất để khổ luyện Vượt Bến Mê đến Bờ Giác Ngộ giải thoát” -- lời Phật dạy.

Phim Phật Giáo: QUA SÔNG | NDT Film

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận