Quay đầu là bờ – Thích Thiện Tuệ

Bài pháp thoại Quay đầu là bờ được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Liên Hoa, quận Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29/12/2017

899. Quay Đầu Là Bờ (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận