Sống để làm gì

Bài pháp thoại Sống để làm gì được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Nghĩa Mình, Khánh Hòa – Nha Trang, ngày 13/07/2016 (10/06 Bính Thân)

508. Sống Để Làm Gì ( ĐĐ Thích Thiện Tuệ )

Xem thêm bài giảng Sống để làm gì do thầy Thích Phước Tiến giảng

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận