Sống để làm gì – Thích Phước Tiến

Pháp thoại Sống để làm gì được Thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Báo Ân, Bang Florida, Hoa Kỳ ngày 05-11-2017

Sống Để Làm Gì - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất tại Mỹ 2018

Xem thêm bài giảng: Sống để làm gì do thầy Thích Thiện Tuệ giảng

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận