Sống để làm gì – Thích Phước Tiến

Pháp thoại Sống để làm gì được Thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Báo Ân, Bang Florida, Hoa Kỳ ngày 05-11-2017

Xem thêm bài giảng: Sống để làm gì do thầy Thích Thiện Tuệ giảng

5/5 - (3 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận