Sống tỉnh thức và trí tuệ

Video pháp thoại Sống tỉnh thức và trí tuệ do thượng tọa Thích Nhật Hỷ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 20 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2017
song tinh thuc va tri tue

Sống tỉnh thức và trí tuệ - TT. Thích Nhật Hỷ

Xem thêm bài giảng Vô minh và trí tuệ trong Đạo Phật do thầy Thích Phước Tiến giảng

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận