Sự lý viên dung

Bài pháp thoại Sự lý viên dung do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 94 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 19-08-2018

Sự Lý Viên Dung (KT94) - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận