Chuyển tới nội dung

Suối nguồn từ bi

Pháp thoại Suối nguồn từ bi được Sư cô Hương Nhũ thuyết giảng tại Chùa Hương Tích (Mỹ Đức, Hà Nội) nhân Ngày Khánh Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19/2 năm Tân Sửu – Kỷ niệm Ngài Quán Thế Âm đản sanh.

Tại sao Chùa Hương chính là một đạo tràng quan trọng nhất của Bồ Tát Quán Thế Âm Việt Nam? Với sự tích Bà Chúa Ba tu hành đắc đạo, trở thành Phật Bà Chùa Hương, Ni Sư Hương Nhũ đã chia sẻ về công năng của sự tu tập. Khi chúng ta giữ thân – khẩu – ý thanh tịnh, tạo các công đức lành, tăng trưởng tâm từ bi, không làm tổn hại chúng sanh, chính là chúng ta đã cúng dường Đức Quán Âm Bồ Tát bằng hương giới đức, hương thanh tịnh, hương trí tuệ của tự thân.

5/5 - (2 bình chọn)

1 bình luận trong “Suối nguồn từ bi”

  1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
    Nguyện đem công đức này
    Hướng về khắp tất cả
    Đệ tử và chúng sanh
    Đều trọn thành Phật đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

DMCA.com Protection Status Powered by giảitrí365.vn