Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả một đời

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả một đời do Pháp Sư Tịnh Không giảng tại Báo Ân Đường học hội Tịnh Tông Singapore ngày 24/12/1999

Học phật trước tiên phải biết Phật là gì, đây là cấu trúc quan trọng. Học phật là học làm phật, làm phật là tâm đi làm phật. Chúng ta nhất định phải giữ tâm học phật, dụng tâm của phật, như vậy mới là chân chính nắm được căn bản. Niệm phật mọi người đều biết niệm, thường niệm một câu nammo a di đà phật này.

Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả một đời4.42/5 (88.33%) 12 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

5 Trả lời to "Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả một đời"

  1. Trần Văn Thiên · Edit

    Trong khi niệm phật mình phát nguyên: chuyên tâm, tinh tấn niệm phật; không ăn chơi, không bất hiếu, không sát sanh, … đó có phải là tâm bồ đề không?

    Trả lời

Bình luận