Chuyển tới nội dung

Pháp Sư Tịnh Không

Chọn lọc gần 2000 bài thuyết pháp hay nhất của Pháp Sư Tịnh Không, luôn được cập nhật mới nhất. Các bài giảng của Hoà Thượng Tinh Không chuyên sâu vào Pháp Môn Tịnh Độ. Thời Mạt Pháp chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát sanh tử, ngoài ra tu các pháp môn khác cũng tốt nhưng vạn người tu khó có được vài người chứng đạo giải thoát.

Pháp Sư Tịnh Không là người thông thạo nhiều Kinh điển Ðại Thừa và các bộ luận của nhiều tông phái Phật giáo (PG) cũng như triết lý của Ðạo Khổng, Ðạo Lão, Ðạo Gia Tô, Ðạo Hồi và các Tôn giáo khác. Pháp sư Tịnh Không được xem là người có công phục hưng Tông Tịnh Ðộ trong hiện đại, Ngài đã cống hiến cả cuộc đời mình cho việc nghiên cứu, thực hành và truyền bá pháp môn Tịnh Ðộ, là một pháp môn mà Ngài đã đạt được những thành tựu lớn nhất.

Powered by nguyenvanhieu.vn
DMCA.com Protection Status