Tâm giải thoát thuần thục

Bài pháp thoại Tâm giải thoát thuần thục do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 16/01/2016 tại Chùa Phổ Minh, Tesax, Hoa Kỳ

Tâm Giải Thoát Thuần Thục 1 - Thầy Thích Pháp Hòa (chùa Phổ Minh, Windsor, ON, Jan.16, 2016)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận