Tâm người như vết thương

Bài pháp thoại Tâm người như vết thương được Thầy Thích Pháp Hoà giảng tại Chùa Linh Sơn, 2424 Rogue River Rd NE, Belmont, MI 49306, Hoa Kỳ, ngày 01/06/2010

Tâm Người Như Vết Thương - Thầy Thích Pháp Hòa (June 1, 2010)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận