Tăng trưởng thiện tâm

Pháp thoại Tăng trưởng thiện tâm do Thầy Thích Đồng Thành giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 117 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 22-11-2020

Tăng trưởng thiện tâm (KT117) - Thầy Thích Đồng Thành

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tăng trưởng thiện tâm"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận