Tập bớt phản ứng với những điều trái nghịch

Tọa đàm với chủ đề: Tập bớt phản ứng với những điều trái nghịch được Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng tại Trúc Lâm Viên Giác, Nha Trang, ngày 24.03.2017

Sư Minh Niệm | Tập bớt phản ứng với những điều trái nghịch | Trúc Lâm Viên Giác | 24.03.2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tập bớt phản ứng với những điều trái nghịch"

Bình luận