Thân tại gia tâm xuất gia

Pháp thoại Thân tại gia tâm xuất gia được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Bát Nhã California, ngày 23.05.2019
Thân tại gia tâm xuất gia

Thân Tại Gia Tâm Xuất Gia - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Bát Nhã California, ngày 23.5.2019 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Thân tại gia tâm xuất gia"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận