Thể hiện tình thương

Pháp thoại Thể hiện tình thương được thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm thuộc thành phố Edmonton, Canada, ngày 03/09/2017

Thể Hiện Tình Thương - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm, Sept.3, 2017)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận