Chuyển tới nội dung

Thích Thiện Tuệ

Toàn bộ bài giảng của Thầy Thích Thiện Tuệ luôn được cập nhật mới nhất 2021. Các chủ đề của Thầy về Phật Pháp, gia đình, xã hội…thường rất gần gủi với đời sống và chúng ta có thể ứng dụng tu tập mọi lúc mọi nơi.

Nhân quả công bằng 4

Nhân quả công bằng

Bài pháp thoại Nhân quả công bằng được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Chánh Kiến, tỉnh Bạc Liêu https://www.youtube.com/watch?v=ViAZGjbZbNg

Operated by yeudalat.com
DMCA.com Protection Status