Bất thoái

Bài pháp thoại Bất thoái được Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Chùa Hội An, Bình Dương, ngày 28/08/2016 (26/07 Bính Thân) https://www.youtube.com/watch?v=xMgZFs1sbE4